Jak banky posuzují můj profil? Co má největší vliv na poskytnutí hypotéky?

Rozhodující je Vaše finanční situace, dlouhodobost a výše vašich příjmů, výdaje za ostatní úvěrové závazky, jejich splácení s ověřením v registrech SOLUS a CCB. Přihlížejí i na životní situaci: jestli si berete hypotéku jako manželé, jestli budete ještě v produktivním věku při celkovém splacení hypotéky nebo jakého jste dosáhli vzdělání. Všechny tyto parametry vypovídají o míře rizika případného nesplácení úvěru a mohou mít dopad i na velikost úrokové sazby.

V neposlední řadě je zajímá i to, na jakou nemovitost vám půjčují, zda je dostatečně atraktivní a zda by byla, v případě krajního scénáře při nesplácení hypotéky, snadno likvidní (prodatelná). Zjednodušeně, zda by se banka snadno dostala k plnění svých pohledávek za klientem.