Jaký interval fixace úrokové sazby mám zvolit?

Zde platí pravidlo: při nižších úrokových sazbách na trhu, než je dlouhodobý průměr, použijte delší interval fixace úrokové sazby a opačně. Současná průměrná doba fixace úrokových sazeb na hypotékách je 5 let. Dlouhodobý průměr úrokových sazeb na hypotékách je 3,6% p.a.. Dříve často znamenala delší fixace výrazně vyšší sazbu, ale mění se trh dlouhodobých úrokových sazeb i zaběhlé obchodní přístupy bank a dnes některé z nich nabízí pevnou úrokovou bez ohledu na zvolenou dobu fixace.