Jak porovnat nabídky od bank?

Nabídky porovnejte podle Celkových plateb a zjistěte si jejich Čistou úsporu. Nebo to celé nechte na Beehypo.

Celkové platby jsou součtem všech splátek (úroku a jistiny), plateb pravidelných poplatků za související služby a případné náklady spojené s přechodem do nové banky do dalšího požadovaného termínu refixace úrokové sazby. Celkové platby je nejférovější parametr, který vám ukáže konečnou cenu každé nabídky bez budoucích překvapení. U každé nabídky vezmete vše, co byste za ní zaplatiti od teď až do zvoleného termínu, to vše dejte do 1 čísla, do Celkových plateb. Čistá úspora je celková úspora získaná na splátkách a poplatcích do konce termínu aktuální fixace očištěná o všechny předpokládané náklady a poplatky spojené s případným přechodem od stávající k jiné bance. Je to rozdíl Celkových plateb u porovnávaných nabídek.