Co mám dělat, když nemohu splácet hypotéku, je možné se předem nějak chránit?

Klient, který přestane splácet hypotéku, se musí připravit na výzvy a urgence od banky.

Prvně dostane bezplatnou upomínku k nápravě. Poté mu banka zašle několik výzev k úhradě, většinou zpoplatněných. Následně je kontaktován telefonicky. Pracovníci banky se ho dotazují na příčiny nesplácení a zkoumají možnosti řešení. Celý proces může trvat i několik měsíců. Každá banka může postupovat odlišně. Pokud klient nereaguje nebo neposkytne náležitou součinnost, začne banka podnikat nápravné kroky. Bude žádat okamžité splacení úvěru, a pokud neuspěje u dlužníka, obrátí se na spoludlužníky a ručitele. Banka může dále uplatnit své zástavní právo k nemovitosti v rámci soudem nařízené exekuce s následným prodejem v nedobrovolné dražbě.

Beehypo radí = komunikujte s bankou. Nepanikařte, v životě se stávají horší věci. Nebudete ani první ani poslední klient v problémech. Kontaktujte v dohledné době vaši banku a pravdivě ji informujte o situaci. Máte spolu smluvní vztah na hodně desítek let a každá situace se dá řešit, určitě nějakou cestu najdete. Banky nechtějí přijít o klienta a jeho úvěr a dávají přednost dohodě. Často jsou ochotny dočasně odložit splátky, než svoji složitou situaci vyřešíte.

Pro ty, kteří se chtějí zmíněnému riziku alespoň trochu vyhnout a nevadí jim si něco připlatit, banky nabízejí pojištění proti nesplácení. Toto pojištění může sloužit jako ochrana v situacích souvisejících se ztrátou zaměstnání, invaliditou nebo úmrtím dlužníka. Nabízené podmínky pojištění jsou individuální. U výpadku zaměstnání se jedná o dočasnou náhradu splátek hypotéky (zpravidla 12 měsíců), u invalidity či úmrtí se jedná o pojištění splacení celé nebo části nesplacené hypotéky.

Jak říká klasik, na světě existují pouze dvě jistoty, daně a smrt, a my k tomu přidáváme ještě splátky hypotéky. Pokud klient ještě splácí hypotéku ve stanovených termínech, ale očekává možné problémy se splácením v budoucnu, tak nejlepší cesta je prevence. Ideálně si zajistit nižší splátky už nyní. Toho lze docílit buď refinancováním s nižší úrokovou sazbou nebo prodloužení doby splácení. V obou případech se můžete obrátit na Beehypo.